RIMSKA STREHA

Za potrebe Pokrajinskega muzeja Celje sem sprejel nalogo izdelati rekonstrukcijo rimske kritine, ki bi jo v Pokrajinskem muzeju uporabili za prikaz rimske strehe. Na voljo sem imel eno tegulo v treh delih in mavčno kopijo antefiksa. Potek rekonstrukcije sem dokumentiral samoiniciativno in je avtorsko delo.

Postopek rekonstrukcije je v celoti objavljen na spletni strani  https://www.academia.edu/30722146/The_Roman_Roofing.docx

Streha je del razstave Mesto pod mestom v Pokrajinskem muzeju v Celju

https://www.pokmuz-ce.si/sl/razstave/stalne-razstave/celeia-mesto-pod-mestom-knezji-dvor/