MEDIJ

https://user-H8vrqOf.cld.bz/LONCARSKI-CASOPIS-1-2018

https://user-h8vrqof.cld.bz/Untitled-11

Lončarski časopis vas bo seznanjal  z lončarstvom kot dejavnostjo v najširšem pomenu. Največji poudarek bo na rokodelski spretnosti in dobrobiti kreativnega ustvarjanja. Pomembna tema je arheologija poskusov. Pri tem gre za izdelavo muzejskih replik, proučevanje starih postopkov izdelovanja glinenih posod, pomembnih pričevalcev preteklega časa. Etnologija in kulinarika so zgodbe ljudi in zgodbe loncev. Pišemo o terapevtskih metodah, povezanih z glino, v rubriki zdravje in prenašamo lončarsko znanje v rubriki izobraževanje. Zanimivi keramični projekti so v temi oblikovanje ter doživljajske delavnice, turistični spominki, pojem lončarske kulture in umetnosti pa v temi turizem kulturne dediščine.

vabljeni!