logo-ministvrstvo-za-kulturo

Art-e-faktus

ARTEFAKTUS je bil projekt raziskovanja, produkcije in promocije glasbe, filma, vizualnih umetnosti, literature, gledališča in nekaterih ne-tradicionalnih umetnosti, ki temeljijo na tradicionalnem lončarstvu in arheološki preteklosti. Načrtovan rezultat projekta je LONČARSKI ABONMA, ki s programi usposabljanja, osredotočene promocije in razvojem konkretnih izdelkov (ustvarjalnih skrinjic z video navodili), ki odražajo identiteto arheološke dediščine zagotavljali tudi razvoj kakovostne ponudbe kulturnega turizma, boljše razumevanje pomena spomeniškega varstva in vzpon vsebin Arheokulinarike za trajnostni učinek v kulturi. Z izkustvenim vključevanjem v preizkušeno podporno okolje smo omogočili štirim vključenim v projekt zaposlitev in socialno vključenost. Omogočili smo jim  višanje kompetenc na širokem področju kulturne ustvarjalnosti, karierno nadgradnjo in novo poklicno usmeritev. Štirje novo zaposleni sodelavci so z načrtovanjem lastnih projektov in z udejstvovanjem na področje kulture ustvarjali inovativna delovna mesta, izboljšali svoj osebni ustvarjalni potencial, izpopolnili kritično in ustvarjalno razmišljanje. Z vključitvijo v celovit proces od idejne zasnove do realizacije lastnega projekta z vključeno ekonomsko učinkovitostjo, so pridobili razumevanje o potencialu in nujnosti povezovanja in interaktivnega delovanja. S ponosom lahko povemo, da je uresničen tudi cilj ozaveščanja možnosti karierne orientacije na področju kreativnega ustvarjanja in potencial kariernega razvoja z vključitvijo kreativnega ustvarjanja. Zaposlenim je bil omogočen dostop do kakovostnih kulturnih vsebin, kar je povzročilo dvig zavesti o pomenu in dobrobiti kulture za razvoj vsakega posebej, posledično pa tudi v širšem družbenem kontekstu. Posebnost projekta je, da je bil projekt zasnovan kot integracija različnih poklicev ali ljubiteljskih dejavnosti v interdisciplinarne prve projekte na področje kulture. Naš zavod deluje v dveh kohezijskih regijah, zato je bila migracija med regijami, delovanje in udejstvovanje v širšem slovenskem prostoru stalnica. Tekom projekta smo načrtovali in tudi izvedli nastop na sejmu Argilla v Italiji. Celovit pristop k udejstvovanju na sejmu je vsem zaposlenim omogočil jasno sliko o potrebnih korakih za doseganje širšega kroga publike in predvsem omogočil vpogled v obseg aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za končni rezultat, v našem primeru  lastni projekt na področju kulture.

Izvedene aktivnosti zaposlitve so sofinancirane v okviru JR Podporno okolje 2021 Ministrstvo za Kulturo

Arheokulinarika – za trajnostni učinek v kulturi – Artefaktus

http://www.euskladi.si/

Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada eno zaposleno osebo in Evropski socialni sklad tri zaposlene osebe.

Screenshot 2021-05-21 at 19.38.20

OLLA POSODE

Olla posode so starodavna metoda namakanja, ki so jo uporabljali že na Kitajskem 4000 let nazaj. Koristne so nam tako, da jih večinsko zakopljemo v zemljo in napolnimo z vodo, ki jo potem postopoma oddajajo v zemljo.

Lepo vabljeni urbani vrtičkarji, vsi s svojimi majhnimi gredicami na balkonih, terasah, pa tudi ljubitelji gojenja zelenjave v loncih in cvetličnih koritih, da naročite svojo Olla posodo v naše lončarskem centru.

Screenshot 2021-05-21 at 18.32.00

TERRA SIGILLATA

Terra sigillata je tako tip keramike finega namiznega posodja kot postopek priprave finega glinenega premaza, ki se je v antiki široko uporabljal v mnogih lončarskih obratih po celem rimskem imperiju.

Terra sigillata uživa ugled dovršenega antičnega tehnološkega presežka in nam je kot taka predstavljala še večji izziv.

Za potrebo predstavitve na EXARC-ovi konferenci 2021 smo izvedli obširno raziskavo o postopku priprave Tere Sigillate kot glinenega premaza na način, kot bi ga lahko izvajali lončarji v rimskem času. Predvsem nas je zanimal avtentičen način izdelave, ko takratnim mojstrom razni kemijski pripravki še niso bili dostopni.

Rezultat večmesečne raziskave in številnih poiskusov je dokazal, da je mogoče Tero Sigillato pripraviti brez uporabe deflukulantov, preprosto samo iz gline in vode! Skrivnost je v postopku priprave. Tega odkritja smo bili neizmerno veseli, saj po nam znanih podatkih do sedaj ta skrivnost mojstrov antičnega obdobja še ni bila razvozlana.

Rezultat žganja je tudi pokazal, da ima Tera Sigillata, narejena po tako imenovanem antičnem postopku, lepši sijaj brez poliranja, kot Tera Sigillata pripravljena s pomočjo kemijskih pripravkov. Na to odkritje smo izredno ponosni!

Predstavitev za potrebe Exarc-ove konference, kjer smo zadevo tudi predstavili najdete na spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=_ONKPCvni9I

Screenshot 2021-05-21 at 18.54.40

DELAVNICE Z USTVARJALNIMI SKRINJICAMI


Lončarji se pri svojem delu srečujemo z množico različnih tehnik oblikovanja gline in
še večjim številom različnih dekorativnih tehnik. Glino svaljkamo,
svitkamo, ščipamo, graviramo, izdelamo aplikacije, spajamo in ob pomoči
kalupov vtiskujemo in odtiskujemo.

Naša želja je, da vam predstavimo ta zanimiv in ustvarjalen poklic, ob enem pa vas
popeljemo skozi tehnološke korake izdelovanja keramičnih izdelkov.

Za vas smo pripravili ustvarjalne skrinjice!

Glina, orodja in pripomočki so v njih pripravljeni tako, da boste doživeli svojo izkušnjo
oblikovanja z glino, ob pomoči korakov v video vsebini pa boste z lahkoto dosegli
zastavljene cilje. Potrudili smo se, da so navodila jasna in zanimiva, zato so primerna tudi za mlajše otroke.

Naš namen je, da vam predstavimo tehnike oblikovanja in vas naučimo uporabiti pripomočke, vasa naloga pa bo, da tehnike uporabite po svoje, na čimbolj ustvarjalen način.

Pišite nam in predstavili vam bomo naše izvirne ustvarjalne skrinjice!

Vabljeni na nove izrazne poti, bodite ustvarjalni!

Screenshot 2021-05-21 at 19.07.00

DELAVNICE IZDELOVANJA GLINENIH PIŠČALI

Za vas smo pripravili zanimivo delavnico izdelovanja glinenih piščali.

Piščali iz gline se pojavljajo v civilizacijah starega Egipta, Južne Amerike in Azije, dolgo pred
vzponom krščanstva. Večina je imela obliko ptička zaradi zvoka, ki je prihajal iz take piščali.
Uporabljali so jih v različnih obredih (saj zvok piščali izvira iz diha, dih pa je vir življenja), za
ustvarjanje glasbe.
Zanimiv podatek prihaja iz Amerike, kjer so Stari Azteki že v 12. stoletju iz gline ustvarjali
piščalke in piščali. Obrtniki so uporabljali tudi les in bambus, vendar je imela glina poseben
pomen. Aztekom je glina predstavljala pojočo mater zemljo.
Več o tem si lahko preberete v članku objavljenem na spletnem mestu:
https://ourpastimes.com/the-history-of-clay-whistles-12336103.html
Večinoma pa so bile lončene piščali igrače za otroke. V Evropi so našli lončene piščali v
obliki raznih živali v arheoloških najdiščih iz mlajše kamene dobe, ki je trajala od 6000 do
3500 pr. n. št.
V mnogih muzejskih zbirkah pri nas so danes razstavljene glinene piščali, ki so jih lončarji
izdelovali kot otroške igrače ali glasbila. Več o tem si lahko preberete v katalogu : ribniško
lončarstvo nekoč, danes in jutri. Glinena piščal, je posebnost ribniških lončarjev, predvsem
tiste, v obliki »konjička, ki v riti piska«


Screenshot 2021-05-21 at 19.31.32

FCM – USTREZNOST MATERIALA ZA STIK Z ŽIVILI

Ponosno lahko povemo, da smo v našem lončarskem centru strokovnjaki na področju urejanja takoimenovanega FCM – food contact material ali ustreznost materiala za stik z živili.

Če želite, da bo vaša keramika ustrezala omenjenim pogojem nas lahko kontaktirate oziroma se prijavite na usposabljanje.

Usposabljanje je namenjeno pridobitvi certifikata in urejanju dokumentacije, ki jo potrebuje vsak izdelovalec keramičnih izdelkov, ki 

  1. želi svoje izdelke ponuditi na trgu in 
  2. so namenjeni uporabi, kjer je možno, da površina keramičnega izdelka pride v stik z živilom. 

Usposabljanje je namenjeno razumevanju pomena oznake ( vilica in nož) na izdelku za zdravje posameznika.

Pojasnjenim korakom, kaj sploh kot proizvajalec potrebujete za izdelavo/pidobitev certifikata, kako to uredimo, kdo vas lahko preverja in koliko stane nepoznavanje zakonske regulative ki to opredeljuje

Screenshot 2021-05-21 at 19.54.41

HELGA – stojalo za vino

Oblikovanje: SADAR+VUGA

Izvedba: LONČARSKI CENTER BAHOR

Stojalo za vino Helga je bilo zasnovano za zasebno stanovanje. Ideja je bilo oblikovati modularen in hkrati edinstven kos pohištva za shrambo in prezentacijo vina. Modularno strukturo sestavljajo glazirani in neglazirani elementi v paleti različnih barv. posamezne module je možno sestaviti v različne oblike in velikosti.

20160808_222921

LONČARJENJE V PRAZGODOVINI

Sodelovanje: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Datacija originala: prazgodovina

Kraj najdbe: Ptuj

Original hrani: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

Na ulici Viktorina Ptujskega v centru Ptuja sta bila odkrita dva žarna grobova. En grob je bil moški, drugi ženski. Po najdbah v grobovih arheologi predvidevajo, da sta bila pokojnika premožnejša predstavnika takratne skupnosti.

Naša naloga je bila, da izdelamo replike keramičnih artefaktov, ki so bili priloženi pri pokopu. Glede na tehnologijo izdelave smo posode pred začetkom razdelili v dve skupini:

a) Posode, narejene iz grobe gline. Imele so ravno dno. Te posode so bile namenjene uporabi v gospodinjstvu. Pri oblikovanju keramike so bile uporabljene prostoročne tehnike.

b) Posode, ki imajo tipično ukrivljeno dno in v dno vtisnjeno bradavico. Domnevamo, da so za njihovo izdelavo uporabljali kalup oziroma posebej za ta namen pripravljeno podlago, ki so jo uporabili za osnovo, in potem posamezno posodo dodelali še ročno.

Nad ramenu proti vratu so okrašene s tipičnimi prazgodovinskimi tehnikami krasitve, kot so tordirana vrvica, psevdo vrvica in vtiskovanje v ostenje.

Prav posebej pa bi radi izpostavili tako imenovani Kantaros. Pri omenjeni posodi izstopa kvaliteta izdelave, natančno izdelane podrobnosti in detajli ter do popolnosti izdelana površina. Navdušeni smo bili nad spretnostjo in znanjem lončarja, ki je posodo izdelal pred 10.000 leti.

Posoda ima izjemno tanko in polirano ostenje (4–5mm). Prehodi ročaja v rob posode in v ostenje lepo stečejo. Domnevamo, da je lončar med postopkom gradnje uporabil nekakšno oporo ali kalup.

Pri pregledu sestave gline smo ugotovili, da je lončar glini dodal zelo drobno granulacijo pustila, verjetno grog, ki ga je pridobil z drobljenjem že žgane lončevine.

Ker je originalna posoda dobro žgana, čvrsta, enakomerno intenzivne črne barve in brez lis, predvidevamo, da je lončar žgal v nadzorovani redukcijski atmosferi.

Prav tako je posebna tudi okrasitev posode. Arheologi so na fragmentih črepinj prepoznali prisotnost kositrnega okrasja. Pripravili so tudi predlog za izvedbo tega okrasja na rekonstruirani posodi.

Ker je kositer izredno neobstojna kovina, smo se odločili, da bomo rekonstrukcijo izvedli s pomočjo srebrnih lističev. Za pritrjevanje lističev na ostenje smo uporabili jabolčni sok.

Za določitev in umestitev pravilne oblike risbe dekorja smo si pomagali z računalniško animacijo. Ob upoštevanju spoznanj iz preteklega časa in današnjih danosti lahko izrazimo le poklon in spoštovanje do umetnika v bronasti dobi, ki je kantaros izdelal

šaleška pivska

ŠALEŠKA PIVSKA ČAŠA

Mere: višina 13cm, širina ustja 12cm, širina dna 6.3cm

V sodelovanju z: Muzej Velenje

Najdišče: grad Šalek

Datacija originala: 15. stoletje

Original hrani: Muzej Velenje

Original je bil najden pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek. Izvira iz 15. stoletja. Pobude za izdelavo replike, ki jo je dal Muzej Velenje, smo bili zelo veseli, kajti predmet predstavlja enega od viškov lončarskega znanja tedanjega obdobja.

Sestavo gline je bilo pri pregledu fragmentov mogoče natančno določiti. Ker so sledi na notranji strani nakazovale na postopek dela na lončarskem vretenu, smo tudi mi uporabili starinsko vreteno na nožni pogon. Sledi v notranjosti so nam dale jasno sliko tudi o tem, katero orodje je bilo uporabljeno.

Posebnost Šaleške pivske čaše so ornamenti na zunanji strani ostenja, zato je bil poseben  izziv izdelava pečatov, ki jih je takrat uporabil lončar. Ugotovili smo, da so bili štirje različni pečati izrezani v lesene palčke z zelo ostrim orodjem v zelo gost les. Na eni čaši je prisotnih približno 200 ponovitev. Zaradi specifike samega ornamenta je zelo pomemben vrstni red vrezov.  

V fazi vtiskovanja pečatov v ostenje je potrebno s prstom ustvarjati v notranjosti potreben nasprotni pritisk. Posledica tega je (tako kot v originalu) bradavičasta struktura v notranjosti ostenja. Sklepamo lahko, da ta notranja struktura ni namenska, temveč je enostavno posledica omenjenega tehnološkega postopka. Našo Šaleško pivsko čašo podarja Mestna občina Velenje za protokolarno darilo.

Screenshot 2021-05-21 at 19.46.21

PRISRČNE SKODELICE

Skupaj z Visit IDRIJA – Unesco Slovenija smo razvili, mi pa izdelali te čudovite PRISRČNE skodelice.

Prisrčne skodelice z ročajem v obliki srca, narejenega po vzorcu iz klekljarske šole, zaokroži tisto kulturno bogastvo, ki nas povezuje v edinstveni, umetniški dovršenosti oblik, iz katere sije ves ponos ljubezni do dela z glino.