TUBULUS

Sodelovanje: ZVKDS Celje

Datacija originala: antika

Kraj najdbe: Celje

Original hrani: Pokrajinski muzej Celje

Arheologi so ob prenovi Narodnega doma v Celju odkrili ostaline rimskih term. Med njimi so bili najdeni tudi tako imenovani tubulusi (votlaki). Z njimi so bile obložene zunanje stene kadi, omogočali pa so kroženje toplega zraka tudi ob stenah. Ponekod so bili ohranjeni v celotni višini zidov, vendar pa so se zaradi prhkosti ob odstranjevanju ruševin drobili.  

Zato nas je ZVKDS Celje prosil za pomoč pri načrtovani rekonstrukciji.

Ne glede na to, da sodi tubulus med opekarske izdelke, so se vseeno pojavila določena vprašanja.

Na osnovi enega od originalov smo postavili nekaj hipotez, ki smo jih potem s preizkušanjem in svojimi izkušnjami tudi uspešno potrdili.

Kmalu smo določili sestavo lončarske mase, izdelali potrebno orodje za izdelavo tubula in definirali način žganja. Težje pa smo ugotovili pravilno tehniko oblikovanja tubula. Najtežje nam je bilo ugotoviti sestavo in granulacijo peska, ki služi za podlago pri pripravi in oblikovanju tubula, ter skrček gline. Po preizkusih nam je uspelo doseči tako enako velikost, kot jo ima original, kot tudi enake sledi, ki jih je za seboj pustil lončar, ki je original izdelal.

Rekonstrukcijo lahko vidite v atriju Narodnega doma v Celju.