RIMSKA STREHA

Za potrebe Pokrajinskega muzeja Celje smo sodelovali pri rekonstrukciji rimske kritine, ki so jo v muzeju uporabili za prikaz rimske strehe. Nameravali smo narediti replike vseh delov rimske strehe – tako tegul, imbreksa kot tudi antefiksa.

Sestava fragmentov keramike je nakazovala, da je bila sestava gline v originalu zelo kvalitetna. Po premisleku smo uporabili mešanico glin, ki smo jim dodali šamot, grog in kremenčev pesek.

Repliko tegule smo izdelali s pomočjo lesenega kalupa. Po podlagi smo posuli pesek primerne granulacije in sestave, da prepreči sprijetje gline s podlago in hkrati pomaga pri naravnem krčenju gline ob sušenju.

Za izdelavo imbreksa, ki je tanjši od tegule, smo prav tako izdelali kalup. Fragmenti so pokazali, da so si za končno obdelavo pomagali z nožem.

Antefiks – reliefno okrasno ploščico – smo naredili s pomočjo mavčnega kalupa in ga nato še svežega spojili z imbreksom.

Za pravilno se je pokazala tudi naša domneva, da je potrebno izdelke pred žganjem posušiti kontrolirano. Ne glede na to, da smo žganje izvedli v električni peči, smo z ustreznim programiranjem simulirali žganje v opekarski peči na drva.

Na koncu smo del rimske strehe postavili v delavnici in bili – tako kot sodelujoči strokovnjaki – z rezultatom zelo zadovoljni.

Ker se reševanja izzivov vedno lotevamo celostno, smo na tegulah hoteli razjasniti tudi zelo pogoste odtise živalskih tac. Verjamemo, da si z rimskimi lončarji delimo ljubezen do živali, vendar je pogostost živalskih sledi enostavno prevelika. Razlog za to smo našli v tem, da so bili kalupi zaradi lažjega ločevanja gline od kalupa namazani s svinjsko mastjo. To je bilo našemu Fox-u še posebej všeč.

Postopek rekonstrukcije je v celoti objavljen na spletni strani  https://www.academia.edu/30722146/The_Roman_Roofing.docx

Streha je del razstave Mesto pod mestom v Pokrajinskem muzeju v Celju

https://www.pokmuz-ce.si/sl/razstave/stalne-razstave/celeia-mesto-pod-mestom-knezji-dvor/