RIMSKA OLJENKA

Mere: dolžina 11 cm, višina 3 cm ter 3 cm držaj

V sodelovanju s: Koroški pokrajinski muzej

Datacija originala: 1. stoletje

Kraj najdbe: Stari trg pri Slovenj gradcu, Rimski Colatio

Original hrani: Graški deželni muzej (Univerzalmuzeum Joanneum) – Graz (A)

Ob današnjem cestnem krožišču Stari trg – Kotlje so v času od 1. do 4. st. n. št. pokopavali umrle prebivalce antične Kolacione. Večino grobov južne nekropole je odkril dr. Hans Winkler že v letih pred 1. svetovno vojno.


Danes rekonstruirano kamnito grobnico so odkrili med arheološkimi raziskavami leta 1978. Grobnica je bila proti severu odprta, z ostalih treh strani pa obdana s kamnito ograjo. Temelj je bil zgrajen iz rečnih oblic. Način pokopa v grobnih parcelah je v Sloveniji redek in odraža italski način pokopa. Z njimi se ponašajo zgolj grobišča večjih mest, kot so Celeia, Petoviona in Emona.

Na razstavi o Rimskem Colatio-u v Koroškem pokrajinskem muzeju je bila razstavljena tudi rimska oljenka, ki je bila v Starem trgu pri Slovenj Gradcu najdena pri izkopavanjih v času med obema vojnama. Hrani jo Graški zgodovinski muzej v avstrijskem Gradcu.

Oljenka je datirana v prvo stoletje našega štetja, na ornamentu v reliefu je prepoznana boginja Fortuna. Po originalni oljenki je bila izdelana mavčna kopija, ki smo jo uporabili za izdelavo dvodelnega kalupa. Oljenke so se izdelovale v tehniki tlačenja gline v obe polovici kalupa in