logo-ministvrstvo-za-kulturo

Art-e-faktus

ARTEFAKTUS je bil projekt raziskovanja, produkcije in promocije glasbe, filma, vizualnih umetnosti, literature, gledališča in nekaterih ne-tradicionalnih umetnosti, ki temeljijo na tradicionalnem lončarstvu in arheološki preteklosti. Načrtovan rezultat projekta je LONČARSKI ABONMA, ki s programi usposabljanja, osredotočene promocije in razvojem konkretnih izdelkov (ustvarjalnih skrinjic z video navodili), ki odražajo identiteto arheološke dediščine zagotavljali tudi razvoj kakovostne ponudbe kulturnega turizma, boljše razumevanje pomena spomeniškega varstva in vzpon vsebin Arheokulinarike za trajnostni učinek v kulturi. Z izkustvenim vključevanjem v preizkušeno podporno okolje smo omogočili štirim vključenim v projekt zaposlitev in socialno vključenost. Omogočili smo jim  višanje kompetenc na širokem področju kulturne ustvarjalnosti, karierno nadgradnjo in novo poklicno usmeritev. Štirje novo zaposleni sodelavci so z načrtovanjem lastnih projektov in z udejstvovanjem na področje kulture ustvarjali inovativna delovna mesta, izboljšali svoj osebni ustvarjalni potencial, izpopolnili kritično in ustvarjalno razmišljanje. Z vključitvijo v celovit proces od idejne zasnove do realizacije lastnega projekta z vključeno ekonomsko učinkovitostjo, so pridobili razumevanje o potencialu in nujnosti povezovanja in interaktivnega delovanja. S ponosom lahko povemo, da je uresničen tudi cilj ozaveščanja možnosti karierne orientacije na področju kreativnega ustvarjanja in potencial kariernega razvoja z vključitvijo kreativnega ustvarjanja. Zaposlenim je bil omogočen dostop do kakovostnih kulturnih vsebin, kar je povzročilo dvig zavesti o pomenu in dobrobiti kulture za razvoj vsakega posebej, posledično pa tudi v širšem družbenem kontekstu. Posebnost projekta je, da je bil projekt zasnovan kot integracija različnih poklicev ali ljubiteljskih dejavnosti v interdisciplinarne prve projekte na področje kulture. Naš zavod deluje v dveh kohezijskih regijah, zato je bila migracija med regijami, delovanje in udejstvovanje v širšem slovenskem prostoru stalnica. Tekom projekta smo načrtovali in tudi izvedli nastop na sejmu Argilla v Italiji. Celovit pristop k udejstvovanju na sejmu je vsem zaposlenim omogočil jasno sliko o potrebnih korakih za doseganje širšega kroga publike in predvsem omogočil vpogled v obseg aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za končni rezultat, v našem primeru  lastni projekt na področju kulture.

Izvedene aktivnosti zaposlitve so sofinancirane v okviru JR Podporno okolje 2021 Ministrstvo za Kulturo

Arheokulinarika – za trajnostni učinek v kulturi – Artefaktus

http://www.euskladi.si/

Naložbo sofinancirata: Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada eno zaposleno osebo in Evropski socialni sklad tri zaposlene osebe.