SREDNJEVEŠKA ČAŠA IZ GRADU ŽOVNEK

Mere: višina 10cm, širina ustja 7cm, širina dna 5,5cm

V sodelovanju z: Kulturnozgodovinsko društvo Žovnek Braslovče

Datacija originala: srednji vek

Kraj najdbe: grad Žovnek

Original hrani: Kulturno-umetniško društvo Žovnek Braslovče

Pri zgodbi o srednjeveški čaši z gradu Žovnek vemo zagotovo samo to, da nam je replika odlično uspela. Za razliko od ostalih replik se je pri tej poznala odsotnost strokovne podpore naročnika. 

Originalna posoda je bila oblikovana na lončarskem vretenu. Ima gubano ostenje, ki je posuto s peskom. Pod ustjem na zunanji strani ima več zavihkov. Glazirana je z barvno glazuro.

Posebnost pri tem izdelku je, da je zunanja struktura posuta s peskom. Ali mislite, da je možno, da ima to poleg dekoracije tudi praktičen razlog? Si predstavljate srednjeveško pojedino? Ker so jedli z rokami, predpostavljamo, da čaša zaradi peska na ostenju ni polzela iz rok.

Za zanimivost lahko tudi navedemo, da je srednjeveška čaša z gradu Žovnek sedaj protokolarno darilo Občine Braslovče.