SLOVANSKO POSODJE PRAŠKEGA TIPA

Mere: višina 14cm, ustje 10cm, noga 7.5cm

V sodelovanju z: Pomurski muzej Murska Sobota

Kraj najdbe: Nova Tabla pri Murski Soboti

Original hrani: Pomurski muzej Murska Sobota

Pri arheoloških izkopavanjih na območju Murske Sobote so arheologi naleteli na staroslovansko naselbino. Odkrili so zemljanke – domovanja starih Slovanov. Ob tem je bila najdena tudi najstarejša najdena staroslovanska posoda v Sloveniji.

Po ogledu fragmentov smo poleg določitve materiala postavili tudi hipotezo, ki se je nanašala na večje število luknjic po površini. Ugotovili smo, da so bile to sledi organskih elementov.

Poseben izziv je bilo ugotoviti, kaj je bilo uporabljeno v originalnem postopku. Preverili smo prvo hipotezo, da naj bi uporabili laneni pezdir. Pezdir smo zmleli v žrmljah in vmešali v glineno zmes. Po tem, ko smo oblikovano posodo še spekli, smo jo za preizkus tudi razbili. Takoj smo ugotovili, da laneni pezdir ni bil tisto, kar smo iskali in kar so Slovani uporabljali.

Zadevi smo prišli do dna, ko smo v naslednjem preizkusu laneni pezdir zamenjali z zdrobljenim ogljem. Pokazalo se je, da je bilo oglje tisto, kar so uporabljali stari Slovani.

Na tem mestu naj omenimo, da je naš celoten postopek izdelave replik posodja praškega tipa, vključen v dokumentarni film.